VSA UTA Blog

Hội Cựu Sinh Viên Việt Nam tại Viện Đại Học Texas Arlington - USA

Mùa Thu Kỷ Niệm

 

Đã bao nhiêu mùa Thu đã trôi qua, t ngày chúng ta ri mái trường đến gi, cũng là mt thi gian khá dài ri phi không các bn. Dù bao năm chúng ta mi người mt nơi, nhưng nhng k nim vui bun vn còn đó. Có mt vài k nim tôi vn còn nh, nht là sau mi ln thi c.  Bn bè hay hp li hi thăm nhau thi c như thế nào.  Mt hôm, có hai đa bn gp nhau sau ln thi c. Đa này mi hi đa kia, k này mày thi được ch? Đa kia lc đu, tao b rt k này ri. Đa kia mi hi, ti sao mày rt. Nó lc đu t t ri mi tr li, ti nàng.  Nó k nàng đp như mt bông hng, đêm đêm nó tương tư nàng nên không có thi gian ôn bài. Đa kia li hi tiếp, thế thì nàng có biết mày tương tư không? Nó tr li không. Đa kia mi hi, ti sao mày không cho nàng biết?  Nó tr li, nó mun lm ch. Nhưng mà thng bn ca nó có biết đâu, đi đâu nàng cũng có cn v bên nàng 24x7, thế thì làm sao nó còn có cơ hi đđt nhp. Nóước gì ngày đó mà có h thng i-meo như bây gi, chc là nó s i-meo cho nàng mi ngày đ t tình da diết. Và nó s cho nàng biết rng nếu không có em, đi sng nó s thêm bun nhiu .v.v. Biết đâu chng nh có i-meo ngày đó mà hai đa đã nên duyên v chng và bây gi thế nào chc cũng có by tám đa con ri.

      Thi gian tuy rng đã trôi qua my chc năm, nhưng nhng k nim ngày đó vn còn thoang thong đâu đây.  Hn gp các bn hi ng ln hai vào mùa Đông 2013, đ chúng ta ngi ôn li nhng k nim xưa, và chia x nhng bun vui trong cuc sng sau bao nhiêu năm ri mái trường.  Còn mt điu tí na quên nàng ca nó bây gi ra sao ri nh?

2T.

 

Comments are closed